MK-advocaten-mediation-specialisten-familierecht-erfrecht-Haarlem

DE METHODE

 

Mediation is een positieve methode om een geschil op te lossen. Onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator wordt in een aantal gesprekken gekeken of partijen in overleg tot passende oplossing kunnen komen. Centraal staat de vraag wat u voor het conflict in de plaats wilt hebben. Welke nieuwe situatie is haalbaar? Wat kunnen de betrokkenen doen om de wenselijke situatie te bereiken?

Contact opnemen

MEDIATION

 

Wij begeleiden mediations bij scheidingen en bij arbeidsgeschillen. Ook bij zakelijke geschillen en in het geval van moeilijkheden bij de afwikkeling van een erfenis kunt u een beroep op ons doen. Als u benieuwd bent wat mediation voor u kan betekenen, neemt u dan contact met ons op.

Contact opnemen

DE TOEKOMST

 

Als u een geschil heeft en u wilt een duurzame oplossing, dan is mediation de aangewezen weg. De mediator helpt u om te onderzoeken hoe u na de mediation verder wilt. Met andere woorden: wat is de beste oplossing voor de toekomst? Mediation vindt plaats onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator. De mediator is er voor alle partijen. Tijdens de gesprekken bepaalt u zelf de agenda.

Contact opnemen

Focus op de toekomst

Kenmerkend voor oplossingsgerichte mediation is dat de focus op de toekomst ligt. Wat in het verleden is gebeurd, speelt uiteraard een rol. Centraal staat echter wat u ieder kunt bijdragen aan een spoedige oplossing van de bestaande geschillen. Alle onderwerpen die u belangrijk vindt, komen aan bod. De communicatie tussen partijen vormt vrijwel altijd een onderwerp waar uitgebreid over gesproken wordt.

 

Eén van de voordelen van oplossingsgerichte mediation is dat in relatief weinig gesprekken een bevredigende overeenkomst kan worden bereikt. Een ander voordeel is dat er door de gesprekken begrip voor de standpunten van de ander ontstaat.

 

Als u vragen heeft over uw eigen situatie of over mediation in het algemeen neemt u dan contact met ons op.

Scheiding

MK-advocaten-scheiding-familierecht-mediation-Haarlem

Als een relatie eindigt, begint de onzekerheid. Wat gebeurt er met de kinderen? Hoe worden de bezittingen verdeeld? Waar ga ik wonen?

 

De belangrijkste vragen zijn misschien wel: hoe gaan mijn ex-partner en ik dit met elkaar oplossen? En: hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst op een goede manier met elkaar omgaan?

 

Mediation kan antwoorden bieden. Onder begeleiding van een mediator gaat u samen op zoek naar de beste oplossingen voor uw situatie. Niet een rechter beslist over uw zorgregeling of over uw alimentatie, maar dat doet u zelf. In overleg met uw ex-partner komt u tot regelingen die het beste bij uw leven passen. De ervaring leert dat een zelfgekozen regeling het meeste draagvlak heeft.

 

De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Afspraken over de kinderen komen in een ouderschapsplan terecht. Afspraken over alimentatie, verdeling en/of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant. Indien vereist, wordt het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Omdat uw mediators tevens advocaat zijn, kunnen zij de procedure bij de rechtbank ook voor u afhandelen.

Contact opnemen

Arbeid

Mediation-Haarlem-Arbeid

Arbeidsmediation is doorgaans een kort traject. In de meeste gevallen vindt een aparte intake plaats. Daarna wordt in maximaal twee á drie gezamenlijke gesprekken een duurzame oplossing bereikt. De ervaring leert dat de deelnemers het prettig vinden dat zij in een neutrale omgeving hun verhaal kunnen vertellen en dat de begeleiding door de mediator leidt tot een open gesprek. De uitkomst van de mediation wordt schriftelijk vastgelegd, zodat het resultaat van de mediation voor alle betrokkenen duidelijk is.

 

In onder meer de volgende situaties kan arbeidsmediation u helpen om tot een duurzame oplossing te komen:

  • Terugkeer na arbeidsongeschiktheid als de arbeidsongeschiktheid mede veroorzaakt is door een arbeidsconflict;
  • Een verschil van inzicht over samenwerking of functioneren tussen werknemers en werkgevers, in teams of in de directie;
  • In de begeleiding van een exit –traject;
  • Tijdens een reorganisatie binnen een organisatie.
Contact opnemen

Erfenis

Mediation-Haarlem-Erfenis

Het overlijden van een dierbare is al moeilijk genoeg. Toch wordt verwacht dat u en de andere erfgenamen met elkaar allerlei beslissingen nemen. Een erfenis kan bijvoorbeeld pas verdeeld worden als alle erfgenamen hiermee instemmen. In een voor iedereen emotionele situatie ontstaan snel conflicten. Juist als erfgenamen in het verleden niet erg goed met elkaar konden opschieten, wordt dat na een overlijden vaak versterkt.

 

Als u kiest voor mediation om de verschillen op te lossen, gaat u met elkaar om tafel. Naar iedereen wordt geluisterd, waarna de betrokkenen onder begeleiding van de mediator op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen redelijk voelt. Deze oplossing wordt vastgelegd, zodat de afspraken duidelijk zijn.

 

Wanneer u een voorspoedige afwikkeling van de erfenis wilt en u het belangrijk vindt dat uw familieleden en u na afloop nog door een deur kunnen, dan is mediation de aangewezen weg.

Contact opnemen

Zakelijk

Mediation-Haarlem-Zakelijk

Mediation is een geschikt middel om zakelijke conflicten op te lossen. Indien u bijvoorbeeld een geschil heeft met een leverancier of een opdrachtgever kunt u een gerechtelijke procedure starten. Deze procedures duren meestal lang en zijn kostbaar. Zodra de rechtbank een beslissing heeft gegeven heeft u duidelijkheid, maar ook een verstoorde zakelijke relatie. De kans dat u nogmaals zaken met elkaar zult doen is nihil.

 

Met mediation kunt u uw zakelijke relatie in stand houden. Het onderwerp waarover u van mening verschilt, bespreekt u tijdens de mediation. Het gaat dan niet om gelijk hebben. Er wordt gedacht vanuit belangen. Vaak blijken er meer gemeenschappelijke belangen te zijn dan vooraf gedacht en wordt een resultaat bereikt waarmee beide partijen verder kunnen. De zakelijke relatie is gered.

 

Mediation kan ervoor zorgen dat het geschil wordt opgelost, terwijl de onderlinge verhouding goed blijft.

Contact opnemen

Meer informatie

Mediation-haarlem-mediation-specialisten-familierecht-advocaten-Haarlem-MK-advocaten-blad

Hier vindt u een overzicht van de benodigde documenten, een model mediationovereenkomst en een model ouderschapsplan.

 

Voor aanvullende informatie kunt u een kijkje nemen op de volgende websites:

Contact opnemen
Sabine Merhottein vierkantformaat

Sabine Merhottein

In mijn rol als mediator begeleid ik partijen bij het zoeken naar oplossingen voor hun specifieke situatie. Dat gaat stap voor stap. Elk afgerond onderdeel leidt tot meer inzicht in uw situatie.

 

Ik ben een groot voorstander van mediation, omdat dat in mijn ogen de meest menselijke manier is om een conflict op te lossen. Er is aandacht voor elkaar en voor de onderliggende problemen. Tegelijkertijd nodigt mediation de deelnemers uit om in beweging te komen en om zelf actief te bepalen hoe (een deel van) de toekomst eruit gaat zien.

 

Mijn ervaring als advocaat helpt mij om het bredere kader te zien. Ik kan partijen informeren over de regels die op juridisch gebied van toepassing zijn en in het geval van echtscheiding kan ik het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechter indienen.

Waar kunnen wij u mee helpen?
    Of bel: 023 - 212 34 00